Direcțiile de Pașapoarte, transformate în servicii de informații

Guvernul Orban a decis să schimbe radical structura și atribuțiile Direcției de Pașapoarte, transformând-o într-un serviciu de informații care să monitorizeze fiecare deținător al acestui tip document. Astfel, românii care vor solicita pașapoarte vor fi amprentați și înregistrați în sistem cu date precum bolile de care suferă sau infracțiunile pentru care au fost condamnați.

Direcția de pașapoarte va deveni o combinație dintre SIE și SRI, conform noilor atribuții stabilite într-un proiect de ordonanță a Guvernului. Mai mult de atât, instituția va fi complet militarizată, fiind scoși din sistem toți funcționarii publici. Potrivit proiectului, Registrul național de evidență a pașapoartelor simple este format din Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple şi din evidenţa manuală a persoanelor care au solicitat/pentru care s-a solicitat eliberarea documentelor de călătorie româneşti sau faţă de care s-au dispus măsuri de limitare a exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate ori care s-au aflat în situaţii de dificultate în străinătate, precum şi ale persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română ori cărora li s-a retras cetăţenia română sau care au solicitat acordarea vizelor de ieşire din ţară/acordarea dreptului de şedere pe teritoriul României. În sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple vor fi înregistrate date privind paşapoartele emise: numărul, tipul, data şi locul eliberării, autoritatea emitentă, perioada de valabilitate, anularea, pierderea, recuperarea, rebutarea, deteriorarea, furtul, retragerea, numele şi numele anterior, date de identificare privind membrii de familie sau, după caz, reprezentanţii legali/convenţionali, sexul, data şi locul naşterii, date privind cetăţenia, seria şi numărul documentelor care atestă starea civilă şi respectiv menţiunile înscrise în cuprinsul acestora, potrivit legii, datele cuprinse în documentele care fac dovada dreptului de şedere în străinătate, potrivit legii, culoarea ochilor şi înălţimea, date privind starea de sănătate, numărul de telefon şi/sau adresa de poştă electronică, adresa de domiciliu/ reşedinţă, profesia, imaginea facială şi impresiunile digitale, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate românesc sau al documentului de identitate străin, date referitoare la adopţie din documente privind încredinţarea în vederea adopţiei /încuviinţarea adopţiei, precum și numărul permisului de conducere, potrivit național.ro

Monitorizare permanentă

Cetățenii români care dețin pașapoarte vor fi monitorizați în permanență, Registrul național de evidență a pașapoartelor simple (RNEPS) fiind actualizat prin comunicările autorităților competente referitoare la date privind săvârşirea de infracţiuni, date privind condamnări penale/măsuri de siguranţă/măsuri preventive/măsuri educative, dispuse de autorităţile/organele competente, precum și date privind ocrotirea persoanei fizice şi măsurile de protecţie specială a copilului. Totodată, proiectul de Ordonanță de Guvern prevede ca Direcţia generală de paşapoarte şi serviciile publice comunitare de paşapoarte să furnizeze date din RNEPS, la solicitarea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităţilor îndreptăţite, a instituţiilor ori autorităţilor publice, în cadrul unor acţiuni de interes public reglementate prin acte normative sau în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi necesităţii, şi cu asigurarea tuturor garanţiilor adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/OG-1.pdf

147Distribuie:

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *